Alrijne heeft een gezonde financiële situatie. Met het positieve resultaat over 2023 sluiten we het jaar goed af en voldoen we aan de financiële afspraken met onze banken. De financiële ratio’s zijn redelijk stabiel gebleven, maar de druk op de financiële positie zal de komende jaren toenemen. De verwachting is dat er niet in gelijke mate extra financiële middelen beschikbaar komen om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Dat is een trend die we de afgelopen jaren al zien. Daarnaast dreigt er een tekort aan medewerkers te ontstaan om in die groeiende vraag te kunnen voorzien. Dat maakt de uitdaging dus dubbel. Dat is een ontwikkeling die we in de hele sector zien. Dit positieve resultaat zorgt ervoor dat we een gezonde en voor de lange termijn duurzame bedrijfsvoering hebben die ons ruimte geeft voor investeringen en innovaties. 

Bekijk hier het volledige jaarverslag over 2023 van Alrijne Zorggroep.

Terug naar boven