Het resultaat voor het ziekenhuis (2,2 miljoen) is lager dan vorig jaar als gevolg van ruim 5 miljoen extra uitgaven aan ICT. De winst zonder deze bijzondere lasten was hoger dan vorig jaar. Dit hogere operationele resultaat werd behaald door betere contractafspraken bij een licht groeiende productie. De eenmalige uitkering aan onze medewerkers is ook in dit resultaat verwerkt.

De verpleeghuizen van Alrijne: Leythenrode en Oudshoorn, hebben dit jaar meer patiënten met een hogere zorgzwaarte verzorgd. Dat heeft, samen met de lagere kapitaallasten, gezorgd voor een positief resultaat van 0,9 miljoen.

Bekijk de volledige jaarrekening van Alrijne Zorggroep.

Terug naar boven