“Trots ben ik dat de benoeming op voordracht is van zowel de cliëntenraad van onze verpleeghuizen als de cliëntenraad van ons ziekenhuis”, zegt Bruno Bruins, voorzitter van de raad van toezicht van Alrijne Zorggroep. “De deskundigheid die Eline meebrengt is van toegevoegde waarde voor de raad van toezicht en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Ik weet zeker dat zij een positieve en actieve rol op zich gaat nemen en zal zien hoe het team van raad van toezicht en raad van bestuur nauw samenwerkt aan de strategie van Alrijne. Ieder vanuit zijn eigen rol”, aldus Bruno Bruins.

Eline van Slobbe–Bijlsma

Eline werkt sinds 2011 als intensivist in Tergooi Medisch Centrum. Zij was acht jaar lid van het bestuur van de medische staf van Tergooi, waarvan drie als voorzitter. Ook hier was zij lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Eline heeft bij Tergooi regelmatig deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van toezicht. 

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Alrijne Zorggroep houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

 

De raad van toezicht van Alrijne Zorggroep bestaat per 1 juli 2023 uit:

  • dhr. Bruno J. Bruins (voorzitter)
  • dhr. Rob Th. Mudde (vicevoorzitter)
  • dhr. Charles J.M.H.J. Evers
  • mw. Imke M.S. Frijters
  • mw. Ellen M. Maat
  • mw. Eline van Slobbe-Bijlsma
Terug naar boven