“Het is mij een groot genoegen dat Bruno Bruins als toekomstig voorzitter van de raad van toezicht mij opvolgt. Alrijne is een mooie en maatschappelijk zeer relevante organisatie. Ik weet zeker dat hij net als ik zal ervaren hoe het team van raad van toezicht en raad van bestuur nauw samenwerkt om de strategie van Alrijne te realiseren. Ieder vanuit zijn eigen rol. Met het lidmaatschap van Imke is de deskundigheid in de auditcommissie Financiën & Risicomanagement goed aangevuld”, aldus Mirjam de Bruin.

Yvonne Wilders: “Wij zijn Mirjam en Jan Peter veel dank verschuldigd voor hun jarenlange deskundige inzet als toezichthouder. Niet alleen hebben zij Alrijne verder gebracht in de ontwikkeling van de organisatie, maar beiden hadden ook altijd oprechte aandacht voor alle medewerkers van Alrijne. Wij zijn trots dat Bruno Bruins bereid is de rol van voorzitter te gaan vervullen vanaf juni. Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring kan hij ons met raad en daad terzijde staan. In Imke Frijters is een vakvrouw aan de auditcommissie Financiën & Risicomanagement toegevoegd.”  

Bruno Bruins

Bruno Bruins heeft als minister voor Medische Zorg en Sport kennis gemaakt met de zorg. Hij is momenteel Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij heeft ruime (politiek)bestuurlijke ervaring, als minister voor Medische Zorg en Sport, maar ook als voorzitter van de raad van bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Eerder was hij lid van de raad van bestuur van Connexxion holding nv, waarnemend burgemeester van de Gemeente Leidschendam–Voorburg en staatssecretaris voor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Imke Frijters

Imke Frijters heeft veel ervaring met bedrijfsvoering en toezicht. Als interim manager en organisatieadviseur op directie- en bestuursniveau helpt zij organisaties in het (semi) publieke domein financieel gezond te worden, zich strategisch te positioneren, beter te presteren en een fundament voor de toekomst te leggen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

De raad van toezicht van Alrijne Zorggroep bestaat nu uit:

  • mw. M.E. de Bruin (voorzitter)
  • dhr. L.H.B. Bemelmans (vicevoorzitter)
  • dhr. Ch.J.M.H.J. Evers
  • mw. I.M.S. Frijters
  • mw. E.M. Maat
  • dhr. R.Th. Mudde
Terug naar boven