Wanneer een baby na de geboorte geel wordt, kan een behandeling met blauw licht (fototherapie) nodig zijn. Voorheen werd deze behandeling altijd in het ziekenhuis gegeven, maar sinds kort kan dit via een bilicocoon ook thuis. De bilicocoon is een soort slaapzakje dat (blauw) licht afgeeft. 

Wij leggen de ouders in het ziekenhuis duidelijk uit hoe ze het slaapzakje moeten gebruiken. Tijdens de behandeling worden ze thuis ondersteund door de eerstelijns verloskundige en de kraamverzorgende. Deze staan in nauw contact met de kinderarts van Alrijne.

Geelzucht

Geelzucht (hyperbilirubinemie) komt veel voor bij pasgeborenen. In dat geval kan een behandeling met blauw licht (fototherapie) nodig zijn. Dit licht helpt om het hoge gehalte aan bilirubine in het bloed af te breken. Normaal gesproken wordt het bilirubine uit het bloed afgebroken door de lever en uitgescheiden met de ontlasting. Echter bij pasgeboren baby’s is de lever nog onrijp en werkt dit proces nog niet optimaal. Hierdoor blijft de bilirubine in het bloed en krijgt een baby de gele kleur.

Fototherapie thuis

Fototherapie thuis wordt gedurende één jaar in pilotvorm gezamenlijk met LUMC aangeboden in de regio Zuid-Holland Noord. Alrijne en LUMC hebben afspraken gemaakt met de regionale verloskundige coöperatie (LEO) en kraamzorgorganisaties over kwaliteit, rollen en verantwoordelijkheden. Ook verloskundigen praktijken Vivre, Wereldkind, Lovis, Verloskundigen Nieuwkoop en Het Kroontje doen mee.

Fototherapie thuis is een project dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgave om de zorg toegankelijk een betaalbaar te houden. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. 

 

 

Terug naar boven