REGN-cov

REGN-cov is een medicijn bestaande uit casirivimab en imdevimab. Dit zijn antistoffen die ervoor zorgen dat het COVID-19-virus de menselijke cel minder goed kan binnendringen. In 3 studies werd aangetoond dat een eenmalige toediening van dit medicijn via een infuus binnen 3-7 dagen na het ontstaan van de klachten leidde tot 2-5% minder kans op een covid-19 gerelateerde ziekenhuisopname of overlijden. In geen van deze 3 studies werden ernstige bijwerkingen waargenomen. (Bron: NTVG SARS-CoV-2-antilichaamtherapie, De Bree en Wiersinga)

Deze behandeling is door EMA goedgekeurd wat betreft werkzaamheid en veiligheid, maar het is in Nederland nog niet geregistreerd. De IGJ (inspectie voor gezondheidzorg en jeugd) heeft toestemming verleend dit medicijn voor bepaalde indicaties voor te schrijven.

Wie komen in aanmerking voor deze behandeling?

De volgende patiënten komen in aanmerking voor behandeling met REGN-cov:

1.    MS met bewezen beginnende/nog milde COVID-19 infectie en

2.    Gebruik van rituximab, ocrelizumab, fingolimod, siponimod of ozanimod en

3.    Ontbreken van SARS-CoV2 antistoffen ten tijde van of kort voor huidige COVID infectie (dit is geregeld het geval bij het medicijn wat u gebruikt) en

4.    minimaal één bijkomende risicofactor, waaronder:

o    invaliditeit door MS

o    >70 jaar

o    BMI ≥ 40 Kg/m2

o    Hart en vaat ziekten, inclusief hypertensie

o    chronische longziekte, inclusief astma

o    diabetes type I en II

o    chronische nier- en leveraandoeningen

Wij adviseren u als u aan bovenstaande voldoet om contact op te nemen met uw neuroloog via de polikliniek neurologie indien u een bewezen COVID-19 infectie hebt en een van de risico’s zoals in bovenstaand rijtje opgenoemd.

Tijdens kantooruren kunt u de polikliniek neurologie Alrijne bellen en vragen naar uw behandelend neuroloog of MS verpleegkundige. Indien u de besmetting in de avond constateert raden wij u aan de volgende dag contact op te nemen. In het weekend kan via uw (dienstdoende) huisarts contact worden opgenomen met de dienstdoend neuroloog van het Alrijne ziekenhuis. Vervolgens zal bekeken worden of u wel of geen indicatie voor REGN-cov heeft. Als u behandeling met REGN-cov krijgt betekent dat een eenmalig infuus waarvoor u een aantal uur in het ziekenhuis zal verblijven. 

Terug naar boven