Audit-organisatie Perspekt nam in maart 2016 een tussentijdse audit af bij Verpleeghuis Oudshoorn. Na een ochtend in spanning te hebben gezeten, ontvingen de medewerkers van Verpleeghuis Oudshoorn het voorlopige advies: behoud van het gouden PREZO-keurmerk! Begin mei 2016 volgde de officiële bevestiging: Oudshoorn behoudt het Gouden keurmerk.

”De medewerkers hebben zich het kwaliteitsdenken helemaal eigen gemaakt en het is onderdeel van het ‘zijn’. Het is een groot plezier om hier te zijn”, zo omschreef de auditor het enthousiasme en de trots van medewerkers die hij in de gesprekken heeft ervaren om voor Oudshoorn te mogen werken.

De auditor van Perspekt constateerde slechts één punt van verbetering: een regelmatig overleg tussen de cliëntenraad en de raad van toezicht van Alrijne Zorggroep.

Maximale scores

De auditor geeft op alle prestaties de maximale (100%) scores, met uitzondering van de prestatie Medezeggenschap. De auditor concludeert in zijn rapport dat Verpleeghuis Oudshoorn de zaken rondom kwaliteit goed op orde heeft. Het kwaliteitsdenken  is in de organisatie goed geïnternaliseerd.

“De afsplitsing van Alrijne Zorggroep per 1 januari 2017 brengt wellicht enige spanning met zich mee, maar op dit moment leidt dit de aandacht niet af van de kwaliteit van zorg.”

Verpleeghuis Oudshoorn is trots op zijn medewerkers  die het fijn vinden om voor deze prachtige organisatie te mogen werken.

Terug naar boven