Naast deze stimulering zorgt De BeleefTV voor vrolijkheid, gezelligheid en verbondenheid. Patiënten kunnen samen, met hun bezoek of met medewerkers van de GTU aan de slag met De BeleefTV.

Dankzij een gift van het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds is dit mogelijk gemaakt voor patiënten van de GTU. Op deze afdeling verblijven mensen die 70 jaar of ouder zijn en een heup- of bovenbeenfractuur hebben. Naast aandacht voor de breuk, is er ook oog voor alle andere zaken die van belang zijn voor een spoedig herstel van 70-plussers.

 

Terug naar boven