Op dit moment zijn de contouren van de ruimtes al zichtbaar: de tussenmuren zijn geplaatst en verschillende spreekkamers worden gecreëerd.

Voorzitter raad van bestuur Ron Treffers: “Alrijne Ziekenhuis heeft twee doelstellingen voor locatie SassemBourg: poliklinische zorg aanbieden dichtbij huis en samenwerking met de lokale huisartsen en eerstelijns aanbieders om nieuwe vormen van (keten)zorg te bieden. Een van de eerste stappen in het verbouwproces is het doorbreken van de muur tussen huisartsenpraktijk SassemBourg van Patrick Nanninga en de ruimte van Alrijne. Zo ontstaat een gedeelde wachtkamer voor de huisarts en het ziekenhuis. Het omverhalen van deze tussenmuur is symbolisch; we zijn samen verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten.”

2017

In SassemBourg kunnen patiënten volgend jaar terecht voor diverse poliklinische zorg, zoals cardiologie, dermatologie, KNO, radiologie, urologie, wondzorg en ouderengeneeskunde. De eerste specialisten starten al eind januari. In de loop van de maanden worden de spreekuren uitgebreid.

Samen met de aanwezige zorgaanbieders wil Alrijne ook nieuwe vormen van zorg ontwikkelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan meekijkconsulten van specialisten en huisartsen samen of   samenwerking tussen een wondarts en wijkverpleegkundigen.

SassemBourg

Steven Schrader, directeur bij Vooruitgang, legt uit dat in de visie van SassemBourg wonen en leven centraal staat: “Ieder mens wil graag zo lang en goed mogelijk zelfstandig wonen in een omgeving waarvoor men zelf kiest. Behoeften strekken zich verder uit dan wonen alleen. Ieder mens ontwikkelt in zijn leven een bepaalde eigen behoefte aan welzijns-, gemaks- en zorgdiensten. De ontwikkeling van dit behoeftepakket is voor iedereen anders, hoewel vaak wel behoeften worden gedeeld. De grenzen tussen enerzijds welzijns-, zorg- en gemaksdiensten, maar anderzijds ook die tussen wonen en diensten. Die grenzen vervagen steeds meer. SassemBourg is een plek die door de samenwerking tussen de verschillende partijen onderdak biedt aan deze eigentijdse diversiteit aan woonwensen en voorzieningen.”

Terug naar boven