Aan de Dieperpoellaan is een grote zandvlakte ontstaan door het neerhalen van het voormalige ROC-terrein. Het is nu bijna zover: er worden woningen gebouwd en er komt een appartementencomplex met daaronder een parkeerkelder. Hiervoor wordt een damwand getrild aan de zijde van de Dieperpoellaan, recht tegenover het ziekenhuis. Deze werkzaamheden kunnen voor overlast (trillingen en geluid) zorgen. Volgens planning start men op 1 mei en zijn deze werkzaamheden op 5 mei afgerond.

Vervolgens gaat men heien. Men start aan de overzijde, maar gedurende de 6 weken die deze heiwerkzaamheden duren zal men over het hele terrein palen de grond in heien. Er wordt zo geluidsarm mogelijk gewerkt, maar ook tijdens deze werkzaamheden kan overlast ontstaan. De werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande overlast is hierna nog niet voorbij; voor het bouwen is veel materiaal nodig en dat wordt via de route Zweilandlaan, Houtlaan naar de Dieperpoellaan vervoerd. Transport van zware materialen kan mogelijk in het hele gebouw overlast veroorzaken.

In totaal duren de bouwwerkzaamheden 18 maanden.

 

Terug naar boven