Het streven is dat een klacht zo laagdrempelig mogelijk wordt opgelost. Dus daar waar de klacht is ontstaan met degene die de klacht zou hebben veroorzaakt of hiervoor verantwoordelijk is. Klachten worden ook besproken met het managementteam en de cliëntenraad. In 2016 zijn de klachtenprocedures en -registraties van de ziekenhuislocaties verder geharmoniseerd.

Alrijne Ziekenhuis:

  • 1342 klachten
  • 484 complimenten

Alrijne Verpleeghuizen:

  • 16 klachten
  • 1 compliment

Klachtenadviescommissie

Alrijne Zorggroep onderscheidt de opvang en bemiddeling en afhandeling van klachten door de klachtenfunctionaris en de klachtenbehandeling door de klachtenadviescommissie die advies over ene voorgelegde klacht geeft aan de raad van bestuur, die op grond daarvan een oordeel velt. In 2016 zijn 8 klachten aan de klachtenadviescommissie van Alrijne Zorggroep voorgelegd.

 

Terug naar boven