Na een aantal maanden verbouwen heeft de afdeling Verloskunde in Leiderdorp nu zes verloskamers, twaalf kraamsuites, drie couveusesuites en een Eerste babycouveusezaal. Teamleider Marina Zonneveld licht toe: 'Wij willen aanstaande moeders en kinderen de beste zorg bieden. In onze zorg staat het gezin daarom centraal. Wanneer de moeder en haar baby na de bevalling om medische redenen langer in het ziekenhuis verblijven, dan kunnen zij samen gebruik maken van een kraamsuite. Deze suites, waarvan één ook geschikt is voor een tweeling, zijn zo ingericht dat ook een eventuele partner of naaste kan overnachten. Zo kan het gezin gezamenlijk die speciale eerste periode in een huiselijke sfeer doorbrengen.'

Nieuwe couveusesuites en -zaal

Soms ligt een baby na de geboorte in de couveuse. Dit is voor ouders vaak ingrijpend. Op de afdeling verloskunde zijn drie nieuwe couveusesuites gemaakt zodat een baby in de couveuse met de moeder en eventuele partner op één kamer kunnen verblijven. De ouders kunnen hierdoor samen met de verpleegkundigen voor hun baby zorgen. Verlaat de moeder eerder het ziekenhuis, dan verhuist het kindje naar de nieuwe couveusezaal.

Terug naar boven