Beperken bloedverlies

Het voorkomen van een bloedtransfusie na operatie is belangrijk omdat het een verhoogd risico op infectie en trombose geeft, wat weer extra gevaarlijk is in de herstelperiode net na een kunstknie-operatie.

"Bij knieprothese-operaties is altijd wat bloedverlies te verwachten, maar de kunst is om het bloedverlies en de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden", legt orthopedisch chirurg Joris Jansen uit. “Er zijn veel manieren waarop bloedverlies bij gewrichtsvervangende operaties kan worden beperkt. Allereerst is het belangrijk dat de waarde van rode bloedlichaampjes (het hemoglobinegehalte) voor aanvang van de operatie goed is. Als bij de preoperatieve screening een te laag hemoglobinegehalte wordt ontdekt kan dit vroegtijdig geanalyseerd en behandeld worden, soms met staaltabletten en zo nodig ook met preoperatieve Epo-injecties.”

Tranexaminezuur

Uiteraard proberen we ook tijdens de operatie met kleine incisies en weefselsparende technieken het bloedverlies zo beperkt mogelijk te houden", legt orthopeed Jansen verder uit. "Een belangrijk hulpmiddel daarbij is tranexaminezuur, een medicijn dat de afbraak van bloedstelpende fibrinepropjes tegengaat. Uit eerdere studies was al bekend dat het middel heel goed werkt en veilig is, maar over de juiste dosering en manier van toediening is internationaal nog geen overeenstemming."

Het onderzoek

In Alrijne Ziekenhuis is de afgelopen jaren door de vakgroep Orthopedie juist naar de dosering van tranexaminezuur bij knieprothese operaties onderzoek verricht. Dit onderzoek werd recent gepubliceerd in het toonaangevende Britse medisch tijdschrift 'The Knee'.

Door Barbara Snoeker, de onderzoekscoördinator van Orthopedie bij Alrijne, werden de resultaten van drie verschillende doseringen tranexaminezuur geanalyseerd. De hoogste dosering (tot 4 gram totaal) bleek het meest effectief. Ook een belangrijke uitkomst was dat het middel veilig gegeven kan worden aan patiënten die langer dan een jaar geleden een trombo-embolie zoals een hart- of herseninfarct hebben meegemaakt. Het middel wordt niet alleen via infuus gegeven net voor aanvang van de operatie, maar ook in het gewricht achtergelaten na plaatsing van de kunstknie, en na de operatie in tabletvorm ingenomen.

Het orthopedisch onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Alrijne Wetenschapscommissie.

Terug naar boven