Dat is mogelijk door de inzet en flexibiliteit van onze collega’s van verschillende afdelingen. Niet alleen de medisch specialisten en verpleegkundigen komen ervoor op zaterdag naar het ziekenhuis, maar denk bijvoorbeeld ook aan collega’s die in de apotheek werken of op de afdeling radiologie. Ook collega’s van de schoonmaak en andere facilitaire afdelingen helpen mee. Zorgmanager Mimoen Ahmidi: “grote problemen moet je groots oplossen, maar dat kan alleen als ook onze collega’s bereid zijn om een extra tandje bij te zetten. Ik ben er trots op dat zoveel collega’s zich spontaan hebben aangemeld om te helpen. Iedereen wil de wachtlijsten zo snel mogelijk wegwerken om onze patiënten te kunnen helpen.”

De druk in het ziekenhuis blijft hoog. De acute zorg is steeds doorgegaan, maar veel operaties en afspraken die medisch minder urgent waren, zijn tijdens de coronagolven (deels) uitgesteld. Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar hebben we net zoveel patiënten kunnen helpen als in een ‘normaal’ jaar. Daar zijn we blij mee want we hadden daarnaast de zorg voor coronapatiënten en een hoog ziekteverzuim onder onze medewerkers. Toch is het niet genoeg om de wachtlijsten die vooral in 2020 tijdens de lock downs zijn ontstaan weg te werken. De wachtlijst is flink. Hierdoor moeten patiënten langer wachten op een afspraak dan wenselijk is en zij van ons gewend zijn. Wij zijn onze patiënten zeer dankbaar voor hun geduld. Wij zijn ons ervan bewust dat we met deze inzet op zaterdagen niet alle patiënten kunnen helpen en de lange wachttijden hiermee niet meteen zijn opgelost. Toch zetten we alles op alles om de uitgestelde zorg in te halen en de wachtlijsten te verminderen.

Terug naar boven