Benoeming

De raad van toezicht en de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep zijn tevreden over de benoeming van Korver, een zorgbestuurder met veel ervaring. Corinca Moolenburgh-Pieper, voorzitter van de raad van toezicht: "We hebben er vertrouwen in dat Alrijne met Freek Korver en de beide andere bestuurders een ervaren raad van bestuur heeft, die nodig is voor de bestuurlijke continuïteit."

Korver

Freek Korver heeft brede ervaring als bestuurder in de zorg. Vanaf 2010 in diverse interim rollen. Tussen 2002 en 2008 was hij voorzitter raad van bestuur van het Gemini Ziekenhuis. Na de fusie van Gemini met MC Alkmaar was hij van 2008 tot 2010 vice voorzitter Raad van Bestuur bij de MCA Gemini groep. Korver over zijn aanstelling als interim lid raad van bestuur bij Alrijne Zorggroep: "Ik kijk ernaar uit om de komende maanden de ingezette koers verder vorm te geven."

Marja Ho-dac neemt afscheid van Alrijne Zorggroep

Marja Ho-dac neemt afscheid als bestuurder van Alrijne Zorggroep. De afgelopen maanden is tussen de raad van toezicht van de Zorggroep en lid raad van bestuur Ho-dac een verschil van inzicht ontstaan over de wijze van aansturing van de organisatie. De raad van toezicht is haar zeer erkentelijk voor haar inzet. Onder Ho-dac’s leiding maakte onder andere het SamenBeter programma een enorme positieve ontwikkeling door. Het verbeterprogramma SamenBeter is voor de Zorggroep van groot belang en wordt dan ook in de toekomst voortgezet en uitgebouwd.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Alrijne Zorggroep bestaat per 2 oktober 2018 uit Mark de Jong, Wander Blaauw en Freek Korver.

Terug naar boven