Het aantal mensen besmet met corona in onze regio neemt de laatste week in een enorm tempo toe. Ook het aantal met corona besmette patiënten in Alrijne Ziekenhuis neemt fors toe. Hierdoor hebben we veel meer bedden nodig op de verpleegafdelingen voor deze patiënten. Dat betekent dat we minder bedden hebben voor andere patiënten. Dan gaat het bijvoorbeeld om patiënten die geopereerd zijn en een paar dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. We vinden het uiteraard heel vervelend dat we nu deze maatregel moeten nemen.

Operaties

We moeten helaas een deel van onze niet urgente operaties uitstellen. Wij bellen u als uw operatie niet doorgaat. Wij vragen u dringend om ons niet te bellen hierover. Hoort u niets, dan kunt u er vanuit gaan dat uw operatie gewoon doorgaat.

Poliklinieken

We zetten alles op alles om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Voorlopig gaan de afspraken op de polikliniek dan ook allemaal door. Het kan wel zo zijn dat uw afspraak wordt omgezet in een belafspraak. De behandelend specialist beslist of dat ook in uw situatie mogelijk is. Dus heeft u afspraak bij polikliniek: deze gaat gewoon door. Heeft u een afspraak bij Alrijne? Doe dan wel altijd vooraf de coronacheck.

Lees meer op www.alrijne.nl/coronavirus

Terug naar boven