HELP staat voor Hospital Elderly Life Program en houdt in dat opgeleide vrijwilligers oudere kwetsbare patiënt ondersteunen aan de hand van een van de vier afgesproken programma’s: bewegen, eten en drinken, oriëntatie (waar ben ik) of dag- en nachtritme.

Tweezijdig contact

De vrijwilligers zijn begonnen op twee verpleegafdelingen. “Onze toegevoegde waarde is het contact. Het luisteren, daar is behoefte aan”, beschrijft een van de vrijwilligers haar bezoek. “Ik vind het ongelofelijk hoe de respons is van patiënten als ik bij hen kom. Mensen zijn zo blij om over vroeger te vertellen, of om samen een stukje te lopen. We doen dit letterlijk met hart en ziel, leggen verbinding met de patiënt. Het contact is tweezijdig: ik kom voor de patiënt, maar het geeft mij ook heel veel. “

Goede zorg

Peter Jue is geriater - arts gespecialiseerd in oudere patiënten - en verantwoordelijk voor het project: “Het leveren van goede zorg is een gezamenlijke inspanning. Naast de dokter en de verpleegkundige is de mantelzorger ongelooflijk belangrijk in het leven van de oudere die wordt opgenomen in een ziekenhuis. Maar de mantelzorger kan niet alles alleen doen. De HELP-vrijwilligers ondersteunen de ouderen in het weer zelfstandig en gezond worden. Alrijne wil goede zorg leveren en investeert in vrijwilligers door ze speciaal voor dit doel op te leiden.”

Helpt u mee?

Om dit project te laten slagen zijn nog meer vrijwilligers nodig, want we willen op alle verpleegafdelingen waar veel ouderen opgenomen worden, deze extra zorg aanbieden. Daarom starten we in september weer met een training. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden. Of bel met de coördinator vrijwilligerswerk Els Gruijs: 071 517 8167

Meer informatie: vacature HELP-project Alrijne

Terug naar boven