'Het misverstand bestaat dat palliatieve zorg hetzelfde is als terminale zorg, maar dat is niet zo. Palliatieve zorg start wanneer de patiënt weet dat genezing niet meer mogelijk is. Wij denken mee en adviseren de patiënt over allerlei aspecten van zorg. Het bestrijden van lichamelijke klachten, maar ook psychische begeleiding en het informeren over de mogelijkheden in het levenseinde. Altijd met het belangrijkste doel: kwaliteit van leven. We weten dat palliatieve zorg ervoor zorgt dat er meer aandacht is voor persoonlijke wensen en doelen, en dat door het maken van proactieve stappenplannen patiënten minder vaak opgenomen worden in het ziekenhuis. Daarom is het van belang dat palliatieve zorg zo vroeg mogelijk in het proces wordt opgestart.' 

Poliklinische palliatieve zorg

Vanuit Juiste Zorg Juiste Plek (JZJP) is een initiatief gestart om de poliklinische palliatieve zorg vorm te geven. ‘Op verzoek van een medisch specialist zagen wij al wat patiënten poliklinisch, maar dit gaan we nu uitbreiden. De komende maanden gaan we met de verschillende vakgroepen om tafel om te kijken welke patiënten eerder naar ons doorverwezen kunnen worden en wat we voor hen kunnen betekenen. We horen veel van patiënten dat ze ons eerder in het traject hadden willen zien. Door dit initiatief kan dat.’

Leven

‘Palliatieve zorg draait om zoveel meer dan overlijden. Het draait om het leven, en hoe de patiënt het stuk leven wat er nog is wilt invullen. Zonder crisisopnames, stress en ellende.’

Terug naar boven