Het jaar startte met de juridische fusie op 1 januari. Eén maand later hebben we het strategisch beleidsplan 2015-2020 van Alrijne Zorggroep gepresenteerd, inclusief de profielen van de ziekenhuislocaties. Vervolgens zijn we gestart met de daadwerkelijke inrichting van onze organisatie met als doel Samen voorop in de beste zorg in de regio.

In 2015 hebben we weer belangrijke resultaten op het gebied van kwaliteit van zorg behaald. Daar zijn we trots op: we kunnen laten zien dat Alrijne Zorggroep staat voor verantwoorde zorg van hoge kwaliteit. Het financiële resultaat heeft ons doen besluiten in 2016 een continu verbeterprogramma te starten.

Veel kijk- en leesplezier!

Raad van bestuur,

Ron Treffers
Mark de Jong
Marja Ho-dac-Pannekeet

Lees het jaarverslag 2015

Terug naar boven