Op grond van de Zorgbrede Governance code en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governancecode is uitgangspunt voor het handelen van Alrijne Zorggroep.

De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep. De statuten zijn in 2016 aangepast op enkele punten, waarbij de geldende transparantie-eisen zijn meegenomen.

Terug naar boven