Op grond van de Zorgbrede Governancecode en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governancecode is uitgangspunt voor het handelen van Alrijne Zorggroep.

De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep. Eind 2017 is besloten de statuten en reglementen op enkele punten aan te passen, zodat deze voldoen aan de Governancecode Zorg uit 2017 .

Terug naar boven