Deze patiënten hebben ondersteuning van verschillende organisaties tegelijk nodig. We noemen dit ‘geïntegreerde zorg’: een combinatie van preventie, welzijn en zorg, afgestemd op wat patiënten nodig hebben.

In het verleden is de Nederlandse zorg  opgebouwd uit verschillende ‘lijnen’, zoals de eerste en tweede lijn. Eerstelijns zorg betekent zorg van de huisarts, maar bijvoorbeeld ook van de apotheek in de wijk. Tweedelijnszorg is specialistische zorg in het ziekenhuis. Het grote organisatorische onderscheid tussen eerste en tweede lijn sluit niet meer aan bij wat patiënten nu nodig hebben: veel mensen met chronische ziekten hebben allereerst goede ondersteuning dichtbij huis nodig, met op het juiste moment, alleen als dat nodig is, advies of zorg van specialisten.. In het programma Keteninnovatie werken wij, samen met andere zorgaanbieders, daarom aan geïntegreerde zorg in de regio.

Dit betekent: samenwerken aan veranderen. Alrijne én zijn partners in de regio moeten in de eigen organisatie veranderen maar ook in de manier waarop alle partners onderling samenwerken.

Binnen het programma doen we dat op verschillende manieren, waarbij altijd het doel is dat de zorg voor de patiënt verbetert: We ondersteunen dokters en verpleegkundigen die aan nieuwe zorgvormen werken, zoals aan specialistische wondzorg in de huisartsenpraktijk. Deze professionals lopen vaak tegen praktische problemen aan bij het anders organiseren van zorg, zoals: hoe organiseer je een regionaal project en hoe financieren we nieuwe zorg? Voor dat laatste werken wij samen met de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

  • Met regionale partners (waaronder ook het Ouderenberaad) werken wij aan het regionale project ‘Warme overdracht’. Het doel is om betere ondersteuning voor kwetsbare ouderen te bewerkstelligen, waarbij de wijkverpleegkundige in het ziekenhuis komt om de zorg thuis alvast goed te organiseren voor het moment dat de oudere patiënt naar huis kan.
  • We zoeken actief naar mogelijkheden voor ‘substitutie’, daarmee bedoelen we verplaatsing van expertise en zorg uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis van de toekomst verleent alléén de zorg die in het ziekenhuis moet plaatsvinden en geen zorg die goedkoper door andere zorgprofessionals gedaan kan worden. Daarnaast zal de expertise van ziekenhuisdokters en –verpleegkundigen veel breder worden ingezet, ook buiten de muren van het ziekenhuis. Wij willen in deze beweging voorop lopen, omdat het ziekenhuis van de toekomst veel meer een netwerkorganisatie zal zijn en minder een ‘eiland’.
  • We maken beleid op e-health toepassingen. In de toekomst zal de dokter veel vaker ‘op afstand’, samen met patiënten, werken aan gezondheid via digitale platformen. Daar werken wij aan.
  • We nemen deel aan Proeftuin ‘Gezonde Zorg Gezonde Regio’ waarin we experimenteren met nieuwe zorgvormen. Ook werken we hierbij aan een nieuwe manier van data delen, om zo samen met patiënten betere keuzes rond gezondheid te maken.
  • We werken samen op nieuwe locaties. Zo werken wij op onze nieuwe locatie in Sassenheim, in woonservicecentrum SassemBourg, onder één dak samen met o.a. huisartsen, eerstelijns apothekers en andere professionals in de eerste lijn. Op zo’n nieuwe plek samenwerken maakt dat we nieuwe kansen ontdekken voor verdere samenwerking en voor het leren kennen van elkaars werk, belangen en ook uitdagingen.
  • We werken actief samen met het LUMC en Knooppunt Ketenzorg en aan een betere organisatie achter de samenwerking. Inhoudelijk  zijn al veel afspraken gemaakt tussen huisartsen en ziekenhuisdokters ten aanzien van het afstemmen wie welke zorg verleent, maar om de samenwerking verder te optimaliseren is meer inzicht in de resultaten van die afspraken nodig. Hier werken wij gezamenlijk aan.

Heeft u vragen over het programma keteninnovatie? Mail dan naar keteninnovatie@alrijne.nl

Terug naar boven