Ze helpen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Het streven is dat een klacht zo laagdrempelig mogelijk wordt opgelost. Dus daar waar de klacht is ontstaan met degene die de klacht zou hebben veroorzaakt of hiervoor verantwoordelijk is. Klachten worden ook besproken met het managementteam en de cliëntenraad. 

Klachten en complimenten Alrijne Zorggroep

  • 1170 klachten
  • 510 complimenten

Klachtenadviescommissie

Alrijne Zorggroep onderscheidt de opvang en bemiddeling en afhandeling van klachten door de klachtenfunctionaris en de klachtenbehandeling door de klachtenadviescommissie die advies over ene voorgelegde klacht geeft aan de raad van bestuur, die op grond daarvan een oordeel velt. In 2017 zijn 7 klachten aan de klachtenadviescommissie van Alrijne Zorggroep voorgelegd.

Terug naar boven