Tot dat moment blijft Mark de Jong verantwoordelijk voor financiën, hoteldiensten, huisvesting en techniek. Interim bestuurder Freek Korver zal in verband hiermee de raad van bestuur blijven versterken tot en met 31 maart 2020. De raad van bestuur bestaat verder uit voorzitter Yvonne Wilders en klinisch geriater Peter Jue, die per 1 juli tot de raad van bestuur is toegetreden.

Mark de Jong was sinds 2012 verbonden aan Alrijne, waarvan de periode tot de fusie in 2014 als bestuurder van het Diaconessenhuis Leiden. Mirjam de Bruin, voorzitter raad van toezicht, is Mark zeer erkentelijk voor de grote bijdrage die hij in die zeven jaar aan de totstandkoming van Alrijne Zorggroep heeft geleverd. “Het is een zware klus geweest en de raad van toezicht en raad van bestuur hebben alle respect voor Marks besluit zijn gezondheid voorop te stellen.”

Mark de Jong: “Ik ben trots op wat we hebben bereikt door de fusie; een sterk Alrijne met de financiën op orde en een gezamenlijke patiëntgerichte verbetercultuur. Een goed moment om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuursteam.”

Terug naar boven