Bij de verhuizing kan door inzet van verhuiswagens mogelijk enige verkeershinder optreden. Olympus heeft met de ambulancedienst afgestemd om ambulancevervoer niet te hinderen.

Terug naar boven