Inloopochtenden

In Alrijne Leiden is het MS-centrum gevestigd. Het centrum heeft grote expertise op gebied van MS en ontvangt elk jaar honderden patiënten. MS-verpleegkundigen hebben zich ingezet om ook hier een inloopochtend aan te bieden. Een verpleegkundige vertelt: “We merkten dat patiënten behoefte hebben om lotgenoten te spreken. Dat kan heel fijn voor hen zijn, zeker als ze net de diagnose hebben gekregen.”

Iedere belangstellende welkom

Tijdens de inloopochtend staan MS-patiënten klaar voor lotgenoten, hun partners, kinderen, ouders of andere belangstellenden. Als ervaringsdeskundigen weten ze wat therapieën en medicijnen betekenen voor het dagelijks leven en kunnen ze adviseren hoe daarmee om te gaan. Ook hebben de vrijwilligers ruime ervaring met de niet-medische problemen die MS met zich meebrengt.

Tijdstip en locatie

De inloopochtenden in Alrijne Leiden vinden elke eerste dinsdag van de maand plaats van 10.00 tot 12.00 uur. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 februari. De patiënten zijn welkom in wachtkamer 1 van het MS-centrum (route 47) van Alrijne Ziekenhuis Leiden. De inloopochtenden in Alrijne Leiderdorp zijn elke laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in restaurant SanTé.

Multiple Sclerose

Bij de zenuwziekte Multiple Sclerose, kortweg MS, werken bepaalde lichaamsfuncties niet meer optimaal. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals verlammingen, geheugenstoornis, slecht zien en vermoeidheid. De ziekte verloopt bij iedereen anders en kan zeer ingrijpend zijn voor zowel de persoon zelf als voor de mensen in zijn of haar omgeving.

Terug naar boven