Over de jaarlijkse check-up

Tijdens de jaarlijkse check-up doen de fysio- en ergotherapeut verschillende functietesten, zoals de loop- arm- en handvaardigheidstest. Indien nodig wordt op dezelfde dag een MRI-scan gemaakt. De uitslagen van deze onderzoeken bespreken de neuroloog, MS-verpleegkundige, revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut met elkaar tijdens het multidisciplinair overleg. Zo ontstaat er meer inzicht voor patiënt en specialist. Patiënten ontvangen bovendien het rapport met de uitkomsten en uitslagen.

Doelgericht werken

Samen met de patiënt formuleren de ergo- en fysiotherapeut tijdens de eerste jaarlijkse check-up doelen waar ze het komende jaar aan gaan werken. Neuroloog Elske Hoitsma vertelt: “Voorheen werkten we meer klachtgericht. Als iemand last kreeg, werd er contact met ons opgenomen. We willen niet alleen denken vanuit een klacht, maar vanuit een doel. Dit kan heel divers zijn, bijvoorbeeld twee keer per week sporten of een stukje met de hond kunnen lopen. Als het beloop van de ziekte en de doelstelling duidelijk zijn, zien patiënten ook duidelijker het effect van de genomen acties in de volgende check-up terug. Daarnaast kunnen we op deze manier ook beter bijsturen.”

Positieve ervaringen

Op 1 september 2017 is gestart met de jaarlijkse check-up. Na enthousiaste reacties biedt het MS-centrum vanaf januari 2018 vaker de jaarlijkse check-up aan. Ook patiënt Esther van Zuuren was positief verrast toen ze over deze dienst hoorde. “De jaarlijkse check-up verliep heel gestroomlijnd. Ik werd met name enthousiast over de betrokkenheid van de fysiotherapeut en ergotherapeut. De voordelen moeten blijken na een periode als de resultaten worden bekeken.”

Iedere patiënt met MS komt in aanmerking voor de jaarlijkse check-up bij het MS-centrum van Alrijne. De jaarlijkse check-up wordt aangekaart door de neuroloog of MS- verpleegkundige. Uiteraard kunnen patiënten ook zelf hierom vragen.

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Mocht de patiënt niet aanvullend verzekerd zijn, zijn de kosten van de fysiotherapie voor patiënten zelf. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar de benodigde tijd, één uur, wordt afgetrokken van het aantal uren waar u jaarlijks recht op heeft (tien uur). Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt wel het eigen risico.

MS-centrum van Alrijne

MS is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) is beschadigd. In Alrijne Ziekenhuis Leiden is een bovenregionaal expertisecentrum voor patiënten met deze ziekte. Het MS-centrum is gecertificeerd met het Vlinderkeurmerk van het Nationaal MS Fonds.

Terug naar boven