Alrijne en het GHZ werken samen voor de behandeling van borst- en darmkanker, schildklierchirurgie en urologische oncologie. Andere mogelijkheden voor toekomstige samenwerking worden nog onderzocht, zoals op het gebied van vaatchirurgie. Uitgangspunt is dat hoogwaardige zorg in de regio, dichtbij huis, door de samenwerking beschikbaar blijft.

Voor Samen+ behandelingen zijn er gespecialiseerde behandelteams, waarin zorgverleners van beide ziekenhuizen hun kennis en ervaring delen. Daarnaast wordt voor de Samen+ behandelingen op het gebied van oncologie standaard gewerkt met zogenaamde casemanagers, een vast aanspreekpunt voor de patiënt die tijdens het hele traject de patiënt begeleidt en ondersteunt.

Wat de samenwerking uniek maakt, is het feit dat dokters voor bepaalde ingrepen samen met hun patiënt reizen naar een andere ziekenhuislocatie. Operaties worden dan uitgevoerd door én een arts uit het GHZ én een arts uit Alrijne: zo verhoogt de kwaliteit en vermindert de kans op complicaties.

Behandelingen die onder de samenwerking vallen, zijn te herkennen aan het label:

Terug naar boven