We bieden deze patiënten neurostimulatie aan waarbij het zenuwstelsel beïnvloed wordt met elektrische stroompjes waardoor pijnprikkels worden geblokkeerd. Dit werkt goed voor veel patiënten. Helaas bij een aantal patiënten neemt het effect hiervan na verloop van tijd af, mogelijk door gewenning.

Nieuwe vorm

Alrijne Ziekenhuis is onlangs, als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland, met een nieuwe vorm van pijnbehandeling door neurostimulatie gestart. Hierbij worden precies de hoeveelheid stroompjes toegediend die de betreffende patiënt op dat moment nodig heeft.

Optimale hoeveelheid stroom

Neurostimulatie maakt gebruik van een soort pacemaker die met behulp van elektrodes lichte elektrische pulsen naar bepaalde gebieden van het zenuwstelsel stuurt. Bij de nieuwe techniek wordt de hoeveelheid afgegeven stroom steeds aangepast, zodat de patiënt altijd de optimale hoeveelheid stroom krijgt. We hopen dat dit ervoor zorgt dat het effect van de neurostimulatie langer aanhoudt en gewenning minder snel intreedt.

Ook kunnen artsen met deze techniek voor het eerst informatie verzamelen en analyseren om meer inzicht te krijgen over de werking van deze techniek.

De nieuwe techniek is eind april met succes voor de eerste keer bij een patiënt in Alrijne Ziekenhuis geïmplanteerd.

Terug naar boven