De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG geeft spelregels hoe Alrijne Zorggroep persoonsgegevens moet beschermen, maar ook hoe we gegevens uit mogen wisselen.

Wilt u hier meer over weten? Wij hebben een speciale pagina op onze website waarin we uitleggen hoe uw privacy bij Alrijne Zorggroep is geregeld. 

Terug naar boven