Om hersenschade te beperken is het belangrijk dat de patiënt zo snel mogelijk wordt onderzocht en bloedverdunnende medicatie krijgt toegediend. Deze tijd was bij ons 24 à 25 minuten, waarmee we op het landelijk gemiddelde zaten.

We zijn gestart met een verbetertraject om de tijd voor patiënten met een herseninfarct te verkorten. In de bijeenkomsten van het verbeterteam werd het pad dat de patiënt volgt van ‘deur’ tot ‘naald’ inzichtelijk gemaakt. Met gekleurde plakkers werd alles wat fout kon gaan in het proces, of waar tijdbesparing mogelijk was, aangegeven en oorzaken werden uitgeplozen. Dit heeft geleid tot een vernieuwd proces.

Eind vorig jaar is Alrijne officieel gestart met het vernieuwde proces. En het doel om de tijd te verkorten met 3 minuten is nu al behaald, daar zijn we trots op! Maar het project is nog niet afgerond. Op dit moment is het verbeterteam bezig om het nieuwe proces, waarbij de CT is verplaatst naar de SEH, in te richten. Met de CT op de SEH hopen we dat we nog sneller de medicatie kunnen toedienen.

Terug naar boven