Borstkankerzorg is een zogenaamde Samen+ behandeling. Alrijne werkt voor deze behandeling intensief samen met het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) uit Gouda. Belangrijke uitgangspunten voor onze zorg zijn snelheid en kwaliteit. De ziekenhuizen bundelen hun kennis en ervaring in een gespecialiseerd borstkankerteam van artsen en verpleegkundigen. Iedere patiënt wordt door dit gezamenlijke team besproken waardoor er altijd meerdere artsen naar de individuele casus van één patiënt kijken. Patiënten met verdenking op borstkanker kunnen voor een eerste afspraak binnen één werkdag terecht op de mammapolikliniek. De patiënt wordt dan direct onderzocht om vast te stellen of er sprake is van een kwaadaardige aandoening. De patiënt weet meestal nog dezelfde dag of er wel of geen sprake is van borstkanker.

In Samen+ is voor iedere borstkankerpatiënt een zogenaamde casemanager beschikbaar. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die het hele behandeltraject begeleidt en coördineert, ook als dit zich op meerdere locaties afspeelt. De casemanager is vraagbaak, geeft praktische informatie en voorlichting en kan ondersteuning en een luisterend oor bieden op momenten dat een patiënt hier behoefte aan heeft. De BVN heeft de aanwezigheid van een casemanager als één van de beoordelingscriteria voor het roze lintje opgenomen.

Ook het GHZ heeft dit jaar het roze lintje opnieuw ontvangen. Meer informatie over de criteria voor het roze lintje is terug te vinden op: www.monitorborstkankerzorg.nl.

Terug naar boven