De maand maart staat internationaal in het teken van darmkanker. Deze maand een interview met chirurg Sanne van Aalten (GHZ) en chirurg Peter Neijenhuis (Alrijne) over hoe de zorg rondom darmkanker in onze regio ingericht is.

Casemanager als aanspreekpunt

Goede begeleiding voor de patiënt in het ziekteproces is essentieel. Vanaf het moment van diagnose wordt de patiënt een casemanager toegewezen. Een gespecialiseerde oncologieverpleegkundige gidst de patiënt door een moeilijk proces heen. Ook biedt de casemanager een luisterend oor en mag de patiënt altijd bellen of mailen bij vragen. Tot na de operatie en eventuele nabehandelingen is de casemanager betrokken. Ze zijn het aanspreekpunt voor de patiënt en helpen bij het maken van moeilijke keuzes.

Gebundelde kracht door Samen+

Het GHZ en Alrijne werken nauw samen op het gebied van darmkanker, onder de naam Samen+. Peter: “Elke patiënt wordt door het gespecialiseerde behandelteam uit beide ziekenhuizen besproken. Dit behandelteam bestaat uit een internist-oncoloog, een maag-darm-leverarts, een chirurg, een radioloog, een patholoog, een radiotherapeut, een stomaconsulent en een verpleegkundig specialist oncologie. Ook de casemanagers zijn betrokken.”

In dit overleg wordt een individueel behandelvoorstel besproken voor de patiënt, afhankelijk van waar de tumor in de darm zit. Sommige patiënten krijgen alleen een operatie, anderen ook bestraling en/of chemotherapie. Soms is een stoma nodig, als de ontlasting niet meer via de natuurlijke weg lukt. Volgens Sanne is de samenwerking met Alrijne cruciaal: “Door kennis en ervaring te bundelen wordt de kwaliteit van de zorg voor darmkankerpatiënten verbeterd.”

Ook uit cijfers blijkt dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Het aantal complicaties na een ingreep bij darmkanker is gedaald. “Door het gezamenlijk opereren kunnen we nauwkeuriger werken. Het risico op terugkeer van de tumor wordt verkleind en er hoeven minder blijvende stoma’s worden aangebracht,” aldus Peter.

De samenwerking in de regio gaat nog breder dan tussen deze twee ziekenhuizen. Via OncoWest hebben we veel contact met de andere ziekenhuizen in onze regio. Door deze samenwerking hebben we meer kennis en expertise in huis en zo krijgen onze patiënten nog betere zorg.

Terug naar boven