Patiënten kunnen door de huisarts direct verwezen worden naar het optometristencentrum.

Vanuit het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP), wordt binnen Alrijne gekeken welke zorg voorkomen, verplaatst of vervangen kan worden om zo de juiste zorg op de juiste plek in te richten. Belangrijk daarbij is dat capaciteit vrij gemaakt kan worden om de groeiende zorgvraag de komende jaren op te kunnen vangen. Het optometristencentrum wordt in het eerste jaar gefinancierd vanuit transformatiegelden van Zorg en Zekerheid.

Terug naar boven