Tijdens deze workshop staan op een vrolijke en ontspannen manier zingen en klank maken centraal. Sarah Mareels zal demonstreren welke positieve invloed het zingen heeft op het welbevinden van de Parkinsonpatiënt. Wist u dat eenvoudige bewegingen tijdens het zingen onze adem vrijer kan maken en ons stemgeluid versterken? Laat u verrassen tijdens deze workshop. Kraaien en nachtegalen zijn welkom om plezier te beleven aan (mee)zingen of te luisteren.

Over Sarah Mareels

Sarah Mareels, zangeres, Vocal Coach, Klank & beweging-facilitatrice, heeft sinds 11 jaar een eigen lespraktijk "Bloeiende Stem" in Den Haag waar zij het zelfvertrouwen van mensen versterkt door hen te laten zingen. Binnen haar praktijk wordt zowel aandacht besteed aan de vocaal-technische kant van zingen & spreken als aan de persoon achter de stem. Haar werkwijze is bijzonder doordat ze een combinatie weet te maken van traditionele zangoefeningen met haar intuïtieve waarneming van toon in het lichaam. Met haar ervaring en vaardigheden levert ze maatwerk.

Omdat de workshop “Bloeiende Stem” niet alleen zingen betreft maar ook bewegen vervalt het Dr.Beat programma voor deze middag.

Wij hopen dat vele van U de 21e september kunnen komen.

Vriendelijke groeten, namens de stuurgroep, Inge van Touw

Tijd & Locatie

Donderdag 21 september, inloop vanaf 13.30 uur (start 14.00 uur) tot ongeveer 16.00 uur

De grote zaal van Wijckerslooth, Wijckersloothplein 1,2341 BB Oegstgeest

 

Programma 2017

10 oktober       : Regioavond Dorpscentrum niet- motorische symptomen ZvP, door Anne van der Plas en cognitieve aspecten ZvP door Marijke Pleket.

19 oktober       : Duodopa door Jolanda van Gorkum

16 november    : Mondhygiene door Marjolein van Stipthout

21 december    : Kerstviering (in de aula van Rustenborgh)

 

Terug naar boven