De app maakt gebruik van een interactieve tijdlijn die patiënten begeleidt voor en na de behandeling met ruggenmergstimulatie. Het geeft informatie over de inhoud en het traject van de behandeling, maar ook over leefregels en ervaringen van andere patiënten. Het helpt patiënten ook na de operatie om alle adviezen op te volgen en eigen ervaringen/vorderingen bij te houden. Patiënten zijn op deze manier een actieve deelnemer in hun eigen zorgtraject. De app wordt inmiddels al door meerdere patiënten gebruikt.

De app is echt een steuntje in de rug. Op de juiste momenten krijg ik informatie. Dit geeft me meer zelfvertrouwen. Patiënt Pijnbehandelcentrum

Ondersteuning

De app ondersteunt patiënten in alle fasen van hun behandeling, van voorbereiding op het eerste consult tot de nazorg na de operatie. Hierbij maakt de app gebruik van push notificaties. Deze stimuleren patiënten actief betrokken te zijn bij hun behandeling. Door de juiste informatie op het juiste moment aan te bieden, zijn patiënten op de hoogte van belangrijke handelingen op het moment dat deze relevant zijn. Voorbeelden van notificaties zijn: informatie over het nuchter-protocol, wondzorg, oefeningen van de fysiotherapeut en wanneer en hoe de medicatie moet worden ingenomen.

Hoe kunnen patiënten de app downloaden?

Ga naar de App Store of de Google Play Store:

1. Zoek naar Patient Journey in de App Store of Google Play
2. Download de app
3. Accepteer de push notificaties
4. Zoek naar ‘Alrijne Voorlichter’
5. Selecteer de juiste behandeling en druk op ‘Start’

Terug naar boven