Direct inzien van uitslagen

Jorne Grolleman, programmamanager online services: ‘De kern van het portaal is dat door de toegenomen transparantie arts en patiënt beter samenwerken. Het helpt de arts om zijn informatievoorziening te verbeteren en ondersteunt bij het samen maken van keuzes. De patiënt voelt zich meer betrokken bij het zorgproces en kan de gegevens ook eenvoudiger delen met anderen’.

De patiënt kan de onderzoeksuitslagen inzien, voordat hij de arts heeft gesproken. Alrijne heeft de keuze gemaakt om uitslagen direct beschikbaar te maken, omdat patiënten zo in staat zijn zich goed voor te bereiden op de afspraak. De keuze om een uitslag van tevoren in te zien, ligt dus nu bij de patiënt.

Patiënt nauw betrokken

Voorafgaand aan livegang hebben artsen samen met patiënten drie maanden proefgedraaid. Hun bevindingen vormden de basis voor het beleid van Alrijne hoe om te gaan met online inzage. Uit de pilot kwam bijvoorbeeld naar voren dat patiënten niet verwachten dat artsen in lekentaal hun bevindingen beschrijven. Wel gaf een deel van de patiënten aan moeite te hebben om de vaktaal van de arts te begrijpen. Daarom staat er op de website uitleg over veelvoorkomende medische termen.

Ook kwam naar voren dat MijnAlrijne vaak wordt gebruikt om informatie terug te lezen en dat met behulp van het portaal de patiënt zich beter kan voorbereiden op een consult. Zo vertelde een patiënt die een slechte uitslag kreeg: ‘Door de uitslag van tevoren in te zien, had ik de ‘klap’ al gedeeltelijk verwerkt en kon ik me beter voorbereiden op het gesprek met de arts.’

Verder ontwikkelen

In het komende jaar wordt MijnAlrijne, samen met patiënten verder uitgebreid. Patiënten kunnen dan ook via het portaal online afspraken maken en berichten sturen naar het behandelteam.

Over online services

De online services van Alrijne dragen bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en het contact tussen de zorgverlener en patiënt. Met online services stimuleert Alrijne patiënten, hun verwanten en samenwerkingspartners in zorg, mede-regie en betrokkenheid op het proces van zorg en herstel. Alrijne ziet zichzelf als onderdeel van dit proces.

Ga naar www.alrijne.nl/mijnalrijne om alles over MijnAlrijne te lezen.

Terug naar boven