Tijdens de pilot bleek er een gering aantal patiënten en bezoekers van de bus gebruik te maken: vier per dag. Een aantal dat te gering is om de pendeldienst te blijven aanbieden. Van de zestien ritten per dag, bleven er gemiddeld elf leeg.

Na de introductie van de pendeldienst in december 2017 bleek er ook de afgelopen maanden geen stijgende lijn te zitten in het aantal passagiers.

Alrijne Ziekenhuis introduceerde de pilot, onder andere op basis van feedback van huisartsen, om te onderzoeken hoeveel vraag er zou zijn om patiënten tussen Alrijne Leiden en Alrijne Leiderdorp te vervoeren. Omdat na ruim een halfjaar de vraag niet toeneemt, is besloten om de pilot stop te zetten.

Grote dank

Voor de pendeldienst kreeg Alrijne Ziekenhuis financiële steun van het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds. Dit fonds steunt Alrijne Ziekenhuis bij het realiseren van extra voorzieningen die het welzijn verhogen van patiënten en medewerkers. Alrijne is het fonds zeer erkentelijk voor de subsidie, om een halfjaar lang te onderzoeken of een pendeldienst een goede service zou kunnen zijn voor patiënten van Alrijne Ziekenhuis.

Terug naar boven