Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur van Alrijne Zorggroep bestaat uit:

  • Y.M. (Yvonne) Wilders, voorzitter
  • P. (Peter) Jue, lid
  • I. (Ivo) van der Klei, lid

Onkostenvergoedingen raad van bestuur

In de jaarrekening staat welke bezoldiging de leden van de raad van bestuur in 2016 hebben ontvangen in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Ten aanzien van de toekenning van onkostenvergoedingen aan de bestuurders en de verantwoording over de toekenning heeft Alrijne Zorggroep beleid vastgesteld. Dit beleid is openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Conform de afspraak binnen de Brancheorganisaties Zorg wordt in dit jaarverslag verantwoord welke bedragen op grond hiervan in 2016 zijn uitgegeven.

 

MW de Jong

R. Treffers

M. Ho-dac

A. Weermeijer

auto van de zaak

Ja miv 31/3

Ja

Nee

Nee

vaste onkostenvergoeding

€ 2.400

€ 2.400

€ 2.046

€ 0

variabele onkosten, waarvan:

 

 

€ 0

€ 0

binnenlandse reis- en verblijfkosten

€ 1.255

€ 0

-

-

buitenlandse reis- en verblijfkosten

€ 0

€ 0

-

-

opleidingskosten

€ 0

€ 0

-

-

representatiekosten

€ 0

€ 0

-

-

telefoonvergoeding

€ 0

€ 225

-

-

overige kosten

€ 440

€ 0

-

-

totale onkosten

€ 4.095

€ 2.625

€ 0

€ 0

 

Terug naar boven