Voor alle patiënten geldt dat de volgende operaties altijd doorgaan, ook in oktober:

  • Medisch urgente operaties
  • Oncologie
  • Kindergeneeskunde tot 16 jaar
  • Verloskunde
  • Artrosezorg

Operaties waarvoor aanvullende afspraken zijn gemaakt met zorgverzekeraars. Alle overige zorg gaat gewoon door zoals poliklinische zorg en dagbehandelingen zonder operaties.

Wat betekent dit voor onze patiënten

Patiënten krijgen vanzelf een oproep voor hun operatie. Hiervoor hoeven zij niets te doen. Alrijne heeft helaas voor sommige operaties een lange wachtlijst, daarom kunnen patiënten er ook voor kiezen om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling te vragen. De zorgverzekeraar kan dan nagaan of er een kortere wachttijd is in een ander ziekenhuis. 

We vragen patiënten van wie hun situatie verslechtert altijd contact met ons op te nemen. Uw behandelend arts zal dan beoordelen of uw operatie toch sneller moet worden ingepland. 

Achtergrond

Medewerkers en artsen van Alrijne hebben een groot hart voor de zorg, dus willen zij iedereen helpen en wel zo snel mogelijk. Dat betekent goede zorg leveren die toegankelijk is voor iedereen. 

Zorgverzekeraars zijn primair verantwoordelijk om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Elke verzekeraar maakt zelfstandig met een ziekenhuis een afspraak over de hoeveelheid zorg die ze verwachten en stemmen hun financiële afspraak met het ziekenhuis hierop af. Omdat we net als andere zorgaanbieders te maken hebben met een sterk stijgende zorgvraag en de druk op ons personeel hoog is, kunnen we geen zorg leveren die niet wordt vergoed.

We verwachten dat we met ons totale budget niet uitkomen tot het eind van het jaar. Om toch zoveel mogelijk binnen de gemaakte afspraken te blijven, kiezen we ervoor om in oktober alleen de OK’s in Leiderdorp open te houden. Ondertussen hebben we met de zorgverzekeraars gesproken en blijven we met hen in gesprek, nu en in de toekomst. We kunnen ons voorstellen dat alle media-aandacht heeft geleid tot onduidelijkheden en onrust. 

Wij vinden de ontstane situatie heel vervelend voor onze patiënten.

Terug naar boven