In de nieuwsuitzending wordt aangegeven dat een aantal medewerkers Alrijne zou hebben verlaten vanwege te hoge werkdruk als gevolg van de fusie. Ook zou door de fusie het ziekenhuis op locatie Leiden leeglopen, terwijl het ziekenhuis op locatie Leiderdorp uit zijn voegen groeit.

De patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg lijden hier niet onder, aldus Omroep West.

Vanzelfsprekend staat de patiëntveiligheid niet onder druk, want de zorg voor de patiënt staat in alles bij Alrijne voorop. Toch reageren wij hier graag op de nieuwsuitzending, om een aantal zaken te verduidelijken.

Ten aanzien van de werkdruk

  • Omdat de patiënt altijd centraal staat bij Alrijne, wordt er momenteel veel flexibiliteit gevraagd van de medewerkers. Dankzij de inzet van vele collega’s binnen Alrijne wordt de tijdelijke sluiting van het OK-complex ondervangen door patiënten te opereren op de locaties Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en door daar de OK-capaciteit te optimaliseren. In alles stellen de medewerkers van Alrijne de zorg voor de patiënt voorop. Iets waar wij erg trots op zijn en onze dank voor uitspreken.
  • Natuurlijk hebben de gevolgen van de fusie, zoals de concentratie van delen van de klinische zorg en de invoering van één patiëntendossier, geleid tot een hogere werkdruk. Maar ook ziekenhuizen die niet gefuseerd zijn hebben vergelijkbare problemen. Denk daarbij aan de griepgolf en de 20 procent extra toeloop van met name kwetsbare ouderen op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de extra druk die daardoor ontstaat op het beddenhuis. 
  • Momenteel kent Alrijne een ziekteverzuim van 5 procent, dat is een 0,5 hoger dan het landelijk gemiddelde van 4,5%.
  • Op dit moment is Alrijne aan het werven voor extra personeel.

Ten aanzien van de fusie en de profielen van de drie locaties

  • De fusie heeft maar één doel: Behoud van de allerbeste zorg in de regio. Om kwaliteit te leveren moet je specialistische behandelingen regelmatig uitvoeren. Daar zijn normen voor. Om daaraan te blijven voldoen moeten wij specifieke zorg concentreren in bepaalde ziekenhuizen. Wat dat betekent? Minder complicaties, minder heropnames. Patiënten kunnen sneller naar huis of naar vervolgzorg.
  • Vanuit een stevige basis leveren wij in onze drie ziekenhuislocaties medisch specialistische zorg. Ieder van de drie ziekenhuizen, in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, biedt voor verwijzers en patiënt toegang tot kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg. Meer informatie vindt u in het Strategisch beleidsplan 2015- 2020.

 Ten aanzien van de OK

  • In oktober 2016 kampte het kantoorgedeelte van het OK-complex (dus niet de OK zelf) in Leiden met vliegjes. We hebben de OK toen tijdelijk gesloten en het probleem kunnen verhelpen. Door ‘de vliegjes’ hebben we het OK-complex grondig nagekeken en hebben wij besloten het OK-complex naar de nieuwste richtlijnen voor infectiepreventie te willen inrichten en te verbouwen (de WIP richtlijnen) i.v.m kwaliteit en patiëntveiligheid.
  • Verbouwen van een OK-complex is lastiger planbaar dan het plannen van de bouw van een nieuwe OK. Na verbouwing volgt het validatieproces: meten – aanpassen – meten – aanpassen. Wij openen het OK-complex pas weer als de validatie geheel voldoet aan deze nieuwste richtlijn. 
  • Dit proces loopt helaas anders dan we vooraf hadden voorzien en dat vinden we voor onze patiënten, maar ook huisartsen, verwijzers en onze eigen medewerkers erg vervelend. We doen dit alles om de patiëntveiligheid en kwaliteit te waarborgen.
  • Veel patiënten die we nu niet kunnen opereren in Leiden, kunnen we gelukkig opvangen in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van de uitzending of de berichtgeving? Mailt u dan gerust naar communicatie@alrijne.nl.

 

Terug naar boven