De tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Werkwijze HARTc

Een belangrijk onderdeel van HARTc is het triageproces, waarbij wordt beoordeeld of een patiënt direct naar het ziekenhuis moet of thuis kan blijven. Wanneer er een melding binnenkomt bij de meldkamer van de ambulance, wordt er een inschatting gemaakt van de urgentie en gekeken of HARTc ingezet moet worden. De ambulanceverpleegkundige is de eerste zorgverlener ter plaatse en beoordeelt de situatie. Vervolgens overlegt de verpleegkundige met de cardioloog via een beveiligde verbinding.

Minder ziekenhuisbezoek voor patiënten

Wouter Tietge, cardioloog bij Alrijne en betrokken bij HARTc, legt uit: "Samen met de ambulanceverpleegkundigen beslist de cardioloog of een patiënt ingestuurd moet worden, en zo ja, naar welke plek gaat, of dat de patiënt thuis mag blijven. Dankzij deze samenwerking tussen ziekenhuizen en ambulancezorg, blijft 10 tot 20% van de hartpatiënten die anders naar het ziekenhuis zou gaan nu thuis.” Dit bespaart hen onnodig ziekenhuisbezoek en vermindert druk op de zorg.

Efficiëntere inzet van ziekenhuisbedden

Als een patiënt wel naar het ziekenhuis moet, gaat deze direct naar de juiste plek. De aangesloten ziekenhuizen delen actief data binnen HARTc. Wouter: "Wij kunnen in een app zien waar een bed vrij is. Zo hoeft de patiënt niet meer te wachten op een ambulance voor een volgende rit naar een ander ziekenhuis." Dit leidt tot een efficiëntere inzet van ziekenhuisbedden, minder overplaatsingen en snellere behandelingen.

Beter aansluitende zorgketen

Door de samenwerking tussen het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV) ontstaat er een beter aansluitende zorgketen voor hartpatiënten. Wouter: "Het is nog steeds uniek en vooruitstrevend in Nederland. We bieden specialistische zorg buiten het ziekenhuis aan. Dat is een interessant concept voor allerlei vakgebieden."

Onderzoek en resultaten

HARTc loopt sinds september 2019 en is een succes. "Dankzij de samenwerking krijgt de RAV meer autonomie, en zijn de resultaten uitmuntend. De patiënt is tevreden en daar zit gedegen onderzoek achter", aldus Wouter. HARTc blijft zich continu ontwikkelen. “We kijken bijvoorbeeld of we het aantal patiënten dat thuis kan blijven kunnen uitbreiden door laboratoriumtesten aan het proces toe te voegen.”

Terug naar boven