Enkele uren na operatie mobiel

Orthopeed Jansen: ‘Het doel van Rapid Recovery is om onze patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie en de revalidatie daarna. Verschillende aanpassingen dragen hieraan bij, zoals intensievere fysiotherapie en minder opiaatachtige medicijnen. Uit eerdere onderzoeken weten we dat als patiënten minder misselijk en sneller op de been zijn, de focus op de pijn minder groot is en de risico’s op trombose en ziekenhuisinfecties afnemen.

Maar ons motto blijft: “Eerst beter, dan pas sneller”. Oftewel, we jagen niemand het ziekenhuis uit. We proberen onze patiënten zo goed mogelijk te informeren en te motiveren, en ze gaan pas naar huis als dit mogelijk is qua pijn en mobiliteit.’

Verbetering van kwaliteit van leven

Inmiddels verblijft het merendeel van de patiënten na plaatsing van een kunstgewricht slechts één nacht in het ziekenhuis. Er werd ook een verbetering vastgesteld van de kwaliteit van het leven na de operatie. Verder bleek uit het patiënttevredenheidsonderzoek dat patiënten de verbeterde patiëntvoorlichting (een gesprek voor de operatie), de aangepaste informatiemap en de Rapid Recovery app zeer waarderen.

Inzet van het team

Het invoeren van een nieuw programma als Rapid Recovery is mogelijk dankzij de inzet van het hele team. Orthopeed Jansen: ‘Zonder de enthousiaste inzet van vele collega’s - zowel op de polikliniek en afdeling, als op de operatiekamer - van Orthopedie, Fysiotherapie en Anesthesie zou dit nooit zijn gelukt. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt moeten we ervoor zorgen dat zorg voor iedereen mogelijk en betaalbaar blijft. We mogen trots zijn dat deze publicatie hieraan bijdraagt.’

Lees het volledige artikel.

 

Terug naar boven