De werkwijze is gericht op het samenbrengen van gezondheidsinformatie vanuit verschillende zorginstellingen met toestemming van de patiënt. Het gaat dan om behandelinformatie zoals behandeldoelen, labwaarden en medicatiegebruik. Patiënten krijgen inzicht in hun gezondheidsuitkomsten en kunnen hier samen met hun zorgprofessionals op sturen. Daarnaast ontwikkelen zorgprofessionals onderbouwde werkwijzen om de zorg beter af te stemmen op de patiënt. Met deze zorg-op-maat benadering wordt de zorg voor de individuele patiënt beter, veiliger en goedkoper.

Gezonde zorg, Gezonde regio zet zich er voor in dat inwoners in Zuid-Holland Noord kunnen blijven participeren in de samenleving. De initiatiefnemers willen dat deze inwoners de best passende ondersteuning en zorg krijgen wanneer zij die nodig hebben. Het programma is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aangewezen als één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren.

Initiatiefnemers aan de proeftuin zijn Alrijne Zorggroep (specialistische zorg), Alphen op één Lijn! (eerstelijnszorg), Rijncoepel (eerstelijnszorg), SCAL medische diagnostiek, Zorgbelang (vertegenwoordiger patiënten) en Zorg en Zekerheid (zorgverzekeraar).

Terug naar boven