Dagelijks contact over waardes

Er wordt zorgvuldig bekeken welke patiënten in aanmerking komen voor thuismonitoring. Is dat het geval, dan krijgen zij een COVID-box mee naar huis. Hierin zitten onder andere een saturatie-, bloeddruk- en thermometer, die zij in bruikleen krijgen van het LUMC. Een uitgebreid informatiepakket licht toe wat er moet gebeuren. Zoals drie keer per dag verschillende waardes meten en een vragenlijst invullen. De patiënt bespreekt de waardes dagelijks in een consult met een zorgverlener van het LUMC.

Nazorg

Alrijne draagt hiermee de zorg voor deze patiënten in de thuisomgeving tijdelijk over aan het LUMC. Is het nodig dat een thuisherstellende patiënt een specialist ziet, dan gebeurt dat wel door Alrijne. Als de thuismonitoring stopt, dan heeft een specialist van Alrijne contact met de patiënt om eventuele verdere nazorg te bespreken.

Ervaring

Het LUMC heeft de COVID-box ontwikkeld en gebruikt deze al langer voor patiënten met corona. De ervaringen van zorgverleners en patiënten zijn positief, zowel voor patiënten die een COVID-box meekrijgen via de Spoedeisende hulp als vanuit de kliniek. De dagelijkse monitoring met de thuismeetapparatuur leidt tot tijdige signalering van eventuele achteruitgang. Ook vinden patiënten het prettig om regie te hebben over hun behandeling en om thuis verder te kunnen herstellen.

Samen sterk op afstand

Liesbeth Kerkhof, teamleider van een afdeling voor patiënten die worden verdacht van  corona, is verantwoordelijk voor de invoering van de thuismonitoring bij Alrijne. “In de praktijk zie ik dat patiënten graag zo snel mogelijk naar huis toe willen, om te herstellen in een vertrouwde omgeving. De thuismonitoring maakt dat veilig mogelijk, als de omstandigheden van de patiënt het toelaten uiteraard. We hebben de goede ervaringen gezien bij het LUMC, dus we gaan graag de samenwerking met hen aan. Samen zijn we sterk, ook op afstand.”

 

Terug naar boven