Op 29 juni heeft Alrijne aangifte gedaan tegen een familielid van een patiënt.  Enkele weken geleden, heeft een met corona besmet familielid onze medewerkers doelbewust blootgesteld aan besmettingsgevaar door ter plekke persoonlijke beschermingsmiddelen af en uit te doen. De familie van de patiënt was het niet eens met de behandeling. 

Vier collega’s zijn inmiddels ook positief op corona getest. Het is begrijpelijk dat de emoties hoog kunnen oplopen als het gaat om de gezondheid van dierbaren, maar met deze actie is voor Alrijne een grens overschreden. Voor Alrijne staat de veiligheid van haar medewerkers immers voorop. De verpleegkundigen van deze afdeling zijn uiteraard erg geschrokken. Buiten het ziek zijn, de angst over het verloop van de ziekte en de angst die speelt onder collega’s om deze ziekte ook te krijgen heeft deze situatie verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering van de betreffende afdeling.

Medewerkers zijn opzettelijk blootgesteld aan besmettingsgevaar en daadwerkelijk corona positief. Niet is met zekerheid vast te stellen dat de besmetting bij deze blootstelling heeft plaatsgevonden, maar dat doet niets af aan wat er is gebeurd. Voor deze medewerkers is het een schokkende ervaring geweest. Daarom vindt Alrijne het belangrijk om aangifte van dit incident te doen. De medewerkers hebben steun en nazorg gekregen.

Terug naar boven