Alle handen ineen slaan om het grote personeelstekort in de zorg te lijf te gaan

In Nederland en ook in de regio Leiden is er een tekort aan gekwalificeerd personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Volgens minister Helder van Volksgezondheid dreigt het personeelstekort van 56.000 mensen in 2023 op te lopen tot maar liefst 155.000 werknemers in 2032. Dat kan tot grote problemen leiden bij kinderen, jongeren en volwassenen die zorg nodig hebben. Om die problemen te voorkomen, delen Alrijne en Gemeente Leiden de ambitie om statushouders, voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning, en studenten een leer-, woon- en werktraject in de zorg aan te bieden. Ook mboRijnland en VluchtelingenWerk werken mee om het leer-, woon- en werktraject vorm te geven. Het project heeft twee doelen: 1) bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg in de regio Leiden en 2) statushouders laten inburgeren in de Nederlandse maatschappij door de taal te leren en een actief burger te worden en waar nodig te huisvesten (Alrijne gebouw). 

“Deze samenwerking is een win-win-win-situatie”, zegt wethouder Julius Terpstra van de Gemeente Leiden. “Het werkt voor zorgbehoevenden, voor statushouders, voor studenten en voor de Leidse samenleving als geheel!” Ook Ivo van der Klei van Alrijne is enthousiast: “We willen er samen met andere verpleegzorginstellingen in de regio voor zorgen dat in 2026 minimaal 50% van de deelnemende statushouders en studenten een opleiding heeft afgerond richting zorg. Dat is minimaal mbo-niveau 1 of 2 met een focus op verpleeghuiszorg. Deze statushouders en studenten hebben daardoor een baangarantie voor minimaal 24 uur per week in de zorg. Alrijne Zorggroep hoopt dat veel studenten en statushouders ook na hun opleiding in de regio willen blijven wonen en werken, zodat het tekort aan zorgmedewerkers wordt verkleind.” 

Woongebouw naast Alrijne ziekenhuis biedt ruimte aan 105 wooneenheden

Het gebouw is al verbouwd om in eerste instantie de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk te maken. In 2023 beginnen we gefaseerd om de wooneenheden in te zetten voor alleenstaanden; studenten en statushouders die een opleiding (gaan) volgen voor een zorg(gerelateerd)beroep in de regio en werkende jongeren. 

Terug naar boven