Zo hoeft u niet altijd meer naar de polikliniek van ons ziekenhuis toe voor een herhaalconsult. Met deze extra service willen wij u zoveel mogelijk gemak bieden en waar het kan uw herhaalconsult per telefoon te laten plaats vinden. Van het gesprek maakt uw behandeld specialist een verslag in uw medisch dossier. Uw eerste afspraak vindt altijd plaats op de polikliniek. Naast deze nieuwe mogelijkheid blijft het natuurlijk mogelijk om telefonisch contact met ons te hebben voor overige vragen of recepten. 

Factuur

In een aantal gevallen kan het telefonisch herhaalconsult leiden tot kosten die apart worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het kan dus voorkomen dat u een factuur ontvangt, omdat een telefonisch herhaalconsult heeft plaatsgevonden. Op de factuur vindt u dit terug bij de verrichting waarin ‘belconsult’ is opgenomen. De verrekening van de kosten die hiermee samenhangen regelt u zorgverzekeraar. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.

Terug naar boven