Hiermee levert Alrijne een bijdrage aan een rookvrije zorg. Als zorggroep willen het juiste voorbeeld geven. Dat is niet alleen een kwestie van willen, we hebben ons daar ook aan gecommitteerd. Samen met de andere leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zorgen wij voor een rookvrije zorg door ook Alrijne rookvrij te maken. 

Rookvrij betekent dat op de terreinen geen enkele vorm van roken is toegestaan. Daarbij gaat het om sigaretten, pijptabak, e-sigaretten, sigaren en ook rookvrije sigaretten. De rookabri’s zijn vanaf 25 oktober verwijderd van ons terrein. Op de pagina Veelgestelde vragen leest u een overzicht van alle vragen en antwoorden over Alrijne rookvrij. 

Bent of wordt u opgenomen in het ziekenhuis?

Als u rookt en wordt opgenomen in ons ziekenhuis dan kunt u dit van tevoren bespreken met uw eigen huisarts of behandelend arts.  Bij bepaalde ingrepen zal de medisch specialist vragen om al enige tijd voor de ingreep te stoppen met roken. Daarmee wordt de kans op een succesvolle ingreep en sneller herstel groter.

Tijdens de opname kan u niet roken. Dit kunt u bespreken met de behandeld arts of de verpleegkundige. Zij kunnen in deze periode ondersteunen met begeleiding en eventueel – op voorschrift van de behandeld arts en indien mogelijk- nicotine vervangende middelen.

Wilt u stoppen met roken?

In veel gevallen betaalt uw zorgverzekeraar mee. Kijk op www.sinefuma.nl of op www.ikstopnu.nl. Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar communicatie@alrijne.nl.

Terug naar boven