Om u de best mogelijke zorg te geven, werkt Alrijne samen met zorgverleners in de regio bijvoorbeeld uw huisarts, de thuiszorg en andere ziekenhuizen. Om deze zorg te geven, is het belangrijk dat wij en andere zorgverleners uw belangrijke medische gegevens kunnen inzien. Daarom vragen wij uw toestemming om uw gegevens te delen met andere zorgverleners waarmee wij samenwerken en voor het opvragen van uw medische gegevens bij laboratoria. Alrijne deelt geen medische gegevens als u heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan*.

Met uw toestemming kan uw zorgverlener bij wie u onder behandeling bent uw belangrijke medische gegevens inzien. Uw specialist in het ziekenhuis kan dan bijvoorbeeld een bloedonderzoek dat door de huisarts is aangevraagd inzien. Als u geen toestemming geeft wordt uw zorgverlener alleen geïnformeerd over onderzoeken die hij of zij zelf aanvraagt.

Op deze pagina vindt u meer informatie en leest u hoe u toestemming kunt geven.

* In spoedgevallen is het niet altijd mogelijk om toestemming te vragen aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) voor het raadplegen van zijn medische gegevens. Dan kan de arts in bepaalde gevallen de toestemming van de patiënt veronderstellen. Bron: artsenfederatie KNMG.

Terug naar boven